Poradíme Vám:     be6dd19d5713db197074145991b91e74.svg +420 461 724 460      efe48043b83ff6db45363a7c5d3e7702.svg info@stepar.cz

Rekamačný poriadok

Rekamačný poriadok

  1. Práva a povinnosti zmluvných strán týkajúce sa práv z chybného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občianskeho zákonníka).
  2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá chyby. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal, má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak chýba dohoda, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonávanej, sa tovar hodí na účel, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo na ktorý sa tovar tohto druhu obvykle používa, tovar zodpovedá akosťou alebo vyhotovením dohodnutej vzorke alebo predlohe, ak bola akosť alebo vyhotovenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy, je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.
  3. Ustanovenia uvedené v čl. 9.2 obchodných podmienok sa nepoužijú v prípade tovaru predávaného za nižšiu cenu pre chybu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, pre opotrebovanie tovaru spôsobené jeho obvyklým používaním, v prípade použitého tovaru pre chybu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebovania, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.
  4.  Ak sa prejaví chyba v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí, ak nemá chyba zjavne pôvod v konaní kupujúceho.
  5.  Práva z chybného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzkarne Střítežská 570,  572 01, Polička, Česká republika, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru, prípadne aj v sídle alebo mieste podnikania. Okamih uplatnenia reklamácie je moment, keď sa predávajúci o reklamácii dozvedel.

30 let na trhu

Jsme na trhu od roku 1990

Nákup na fakturu

Pro státní instituce a stálé zákazníky

Doprava zdarma

Pro objednávky
​nad 6 000 Kč

Vše skladem

Jsme přímý výrobce, odesíláme obratem

Maximální expirace

Nejdelší možná doba expirace u lékárniček

Ctíme legislativu

Naše produkty splňují nejnovější vyhlášky