Poradíme Vám:     be6dd19d5713db197074145991b91e74.svg +420 461 724 460      efe48043b83ff6db45363a7c5d3e7702.svg info@stepar.cz

Osobní údaje

Osobní údaje

 1. Ochrana osobních údajů e-shopu www.stepar.cz

  1. Společnost ŠTĚPAŘ s.r.o., se sídlem Střítežská 570, Polička 57201, identifikační číslo: 07371594, DIČ CZ07371594 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, spisová značka C 42279  (dále jen „prodávající“ nebo „správce“) zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:

  - jméno, příjmení,

  - e-mailovou adresu,

  - telefonní číslo,

  - adresu/sídlo.

  2. Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro odbavení objednávek a další plnění ze smlouvy, pokud mezi vámi a prodávajícím dojde k uzavření kupní smlouvy. Takové zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy.Prodávající zpracovává tyto údaje rovněž za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran.Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce.

  3. Na e-mailovou adresu, případně telefonní číslo mohou být kupujícímu zasílány novinky a jiná obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej kupující neodmítne. Tato sdělení lze kdykoliv jakýmkoliv způsobem – například zasláním e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit.

  4. Zpracování osobních údajů je prováděno ŠTĚPAŘ s.r.o. tedy správcem osobních údajů. Osobní údaje pro tohoto správce zpracovávají také zpracovatelé:

  a) Poskytovatel služby Eshop-rychle, provozované společností Golemos s.r.o., sídlem Zátkovo nábřeží 448/73, 370 01, České Budějovice,

  b) Geis Parcel CZ s.r.o. Balíková přeprava, Geis Point, Zemská 211/I, 337 01 Ejpovice,

  c) Zásilkovna s.r.o., Praha 9, Libeň, Drahobejlova 1019/27d).

  d) Seznam a.s., Praha 5 - Smíchov, Radlická 3294/10, PSČ 15000

  Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí mimo EU.

  5. Správce nemá osobu tzv. pověřence. Správce lze kontaktovat na emailové adrese stepar@stepar.cz

  6. Správce osobních údajů, jakožto provozovatel webové stránky www.stepar.cz, užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:

  měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách;
  základní funkčnosti webových stránek.

  - Sběr cookies za účelem uvedeným výše může být považováno za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu - oprávněného zájmu správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.

  - Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu správce námitku dle čl. 21 Nařízení, která je dostupná v dolní části webových stránek. Vaše námitka bude vyhodnocena bezodkladně. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.

  - Vznese-li návštěvník námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.

  - Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu, jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.

  - Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:

  Poskytovatelem služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;
  Poskytovatelem služby Seznam Sklik, provozované společností Seznam CZ, a.s., sídlem Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5.

  7. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

  - zrušit kdykoliv zasílání obchodních sdělení,

  - vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce,

  - požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,

  - vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,

  - požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce,

  - na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy,

  - požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,

  - na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,

  - podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

  V Poličce dne 18. 12. 2018

   

30 let na thu

Jsme na trhu od roku 1990

Nákup na fakturu

Pro státní instituce a stálé zákazníky

Doprava zdarma

Pro objednávky
​nad 6 000 Kč

Vše skladem

Jsme přímý výrobce, odesíláme obratem

Maximální expirace

Nejdelší možná doba expirace u lékárniček

Ctíme legislativu

Naše produkty splňují nejnovější vyhlášky